Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

hateyouandloveyou
22:37
Znaleźliśmy się na tym etapie życia, kiedy dociera do ciebie, że twoi najbliżsi przyjaciele dorastają, robią krok do przodu, a ty nadal tkwisz w tym samym miejscu, nadal nie masz pewności, w jakim chcesz ruszyć kierunku i czy twoja obecna sytuacja daje ci szczęście.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
22:36
Czyż nie tak właśnie wygląda życie? Nieustanne próby doskonalenia się i brak samoakceptacji?
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 12 2018

22:46
hateyouandloveyou
00:07
0477 88a7
hateyouandloveyou
00:04
mam ogromną potrzebę bycia dla kogoś najważniejszą
— może to egoizm, w dupie to mam chcę dać komuś pewność i tą pewność otrzymać
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaxannabelle xannabelle
00:04
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viakatalama katalama
hateyouandloveyou
00:03
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viakatalama katalama
hateyouandloveyou
00:01
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viakatalama katalama
00:01
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
hateyouandloveyou
00:01

June 01 2018

hateyouandloveyou
23:16
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
hateyouandloveyou
23:13
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viamy-little-world my-little-world
hateyouandloveyou
23:12
8216 07d5
Reposted fromem82 em82 viatobecontinued tobecontinued

May 29 2018

hateyouandloveyou
23:56
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
23:56
2578 b352 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
23:56

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
23:55
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
23:54
0098 9b3f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
hateyouandloveyou
23:54
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być?
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamayamar mayamar
hateyouandloveyou
23:49
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
Reposted fromgerundium gerundium viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl