Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

hateyouandloveyou
00:48
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac viamayamar mayamar
hateyouandloveyou
00:46
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viaprzeblyski przeblyski
hateyouandloveyou
00:46
hateyouandloveyou
00:44
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
hateyouandloveyou
00:44
A może prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy powoli godzisz się z myślą, że  jesteś gotowa zrezygnować z czegoś, o czym zawsze marzyłaś, bo on nie może Ci tego dać. I może chodzi o to, ile jest się w stanie poświęcić dla tej drugiej osoby. Jak bardzo można zmodyfikować swój światopogląd i cele. Może to jest wyznacznikiem prawdziwej miłości. Nie to, jak wiele zyskujemy będąc ze sobą - lecz to, czy potrafimy żyć ze stratą. Czy ktoś jest ważniejszy niż własna duma. Może to właśnie o to chodzi. 
— Cztery Wieki Później
hateyouandloveyou
00:43
hateyouandloveyou
00:42
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamayamar mayamar
hateyouandloveyou
00:41
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamayamar mayamar
hateyouandloveyou
00:41
1230 ce9e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
hateyouandloveyou
00:40
1237 9409 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
hateyouandloveyou
00:40
1243 8910 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 08 2018

hateyouandloveyou
22:55
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
hateyouandloveyou
22:54
0142 c8e7 500
Reposted fromrol rol viaprzeblyski przeblyski
hateyouandloveyou
22:54
Reposted frommrrru mrrru viaprzeblyski przeblyski
hateyouandloveyou
22:54
Reposted fromZuzanka Zuzanka vialaters laters
hateyouandloveyou
22:52
hateyouandloveyou
22:52
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie przestawaj iść.
— Winston Churchill
hateyouandloveyou
22:49
hateyouandloveyou
22:49
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
22:49
7516 850c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl