Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

hateyouandloveyou
23:18
Jestem już bez nadzieji. Nadzieji że będzie kiedy kolwiek dobrze między nami.

August 04 2017

hateyouandloveyou
21:14
1034 22a0 500
Tatry
hateyouandloveyou
21:14
2840 1a29 500
Reposted frombrudnazupa brudnazupa viamyzone myzone
hateyouandloveyou
21:14
21:13
7441 1be1
21:12
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.

August 01 2017

hateyouandloveyou
22:07
hateyouandloveyou
22:05
Whitby, England.
Reposted fromcelaeno celaeno viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
22:05
W takim razie jestem ta jedyna .?
Reposted bynataliana nataliana
hateyouandloveyou
22:04
hateyouandloveyou
22:03
Jeśli kogoś kochasz, jego świat staje się ważniejszy niż twój własny.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
22:03
Różnicą między tym, kim jesteś, a tym, kim chciałabyś być, jest to, co robisz.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
22:01
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
21:58
0728 c795
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
21:58
6304 2d37 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
hateyouandloveyou
21:58
Sprawiaj wrażenie silniejszej niż jesteś.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
21:57
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
Reposted fromemerald emerald viamayamar mayamar
hateyouandloveyou
21:53
To, co jest dla mnie dobre, a to, czego chce, to często dwie różne rzeczy.
— Victoria Aveyard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
21:52

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
hateyouandloveyou
21:52
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl