Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2019

hateyouandloveyou
21:39
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
21:38
5545 5361
hateyouandloveyou
21:37
3714 6b5e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
21:36
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
hateyouandloveyou
21:35
Jakby chciał, to by się odezwał. Proste ?
Reposted fromGeniusz Geniusz viaxannabelle xannabelle
21:34
9680 360b 500
Reposted fromerial erial viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
21:33
Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued

May 04 2019

hateyouandloveyou
17:37
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
hateyouandloveyou
17:37
7738 3439 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
17:35

"Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo."

— Marek Hłasko

March 08 2019

hateyouandloveyou
20:48
8204 c465 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:46
0119 546a 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaters laters
hateyouandloveyou
20:46
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:45
9244 0660 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:45
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:45
jesteś cienką granicą między wiarą, a ślepym oczekiwaniem
— list do mojego przyszłego kochanka
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:45
6507 04f9 500

February 12 2019

hateyouandloveyou
19:06
Słowa to jeszcze nie czyny
— Zbrodnia i kara
Reposted fromdziaba dziaba viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
19:05

Wyjątkowość nie polega na idealności.


Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamiieciuu miieciuu
hateyouandloveyou
19:03
potrzebuję żebyś mnie potrzebował
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl