Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

hateyouandloveyou
20:10
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaxannabelle xannabelle
hateyouandloveyou
20:10
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaxannabelle xannabelle
hateyouandloveyou
20:08
8731 e39c 500
hateyouandloveyou
20:07
7803 82f6
Reposted fromcalifornia-love california-love
hateyouandloveyou
20:07
8007 365c
Reposted fromcalifornia-love california-love
hateyouandloveyou
20:00
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viaxannabelle xannabelle
hateyouandloveyou
19:59
8109 f9c8
Reposted fromcalifornia-love california-love viaedenpath edenpath
19:59
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaedenpath edenpath
hateyouandloveyou
19:59
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viamayamar mayamar
hateyouandloveyou
19:58
hateyouandloveyou
19:56
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viaxannabelle xannabelle
hateyouandloveyou
19:55
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
19:52
5004 9df1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
19:52
9328 3226
hateyouandloveyou
19:52
4526 d251

March 19 2017

hateyouandloveyou
00:25
7654 e214
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamiieciuu miieciuu
hateyouandloveyou
00:25
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viaxannabelle xannabelle
hateyouandloveyou
00:24
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
00:22
4101 0d37
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaedenpath edenpath
hateyouandloveyou
00:22
Reposted fromkjn kjn viaedenpath edenpath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl