Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

hateyouandloveyou
19:06
Słowa to jeszcze nie czyny
— Zbrodnia i kara
Reposted fromdziaba dziaba viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
19:05

Wyjątkowość nie polega na idealności.


Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamiieciuu miieciuu
hateyouandloveyou
19:03
potrzebuję żebyś mnie potrzebował
hateyouandloveyou
19:02
Pachniesz jak szczęście. Moje najpiękniejsze wspomnienia mają Twój zapach.
— Aleksandra Steć
hateyouandloveyou
19:01
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaaggape aggape
hateyouandloveyou
19:00
" Moja zaleta to dobre serce. A wadą jest to, że zbyt często jest dobre. "
— Billie Joe Armstrong
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viakatalama katalama
hateyouandloveyou
19:00
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viakatalama katalama
hateyouandloveyou
18:58
Zamiast mówić: "Co ja takiego zrobiłem", spróbuj powiedzieć: "Następnym razem zrobię to inaczej".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 04 2019

hateyouandloveyou
13:28
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"

October 21 2018

hateyouandloveyou
23:02
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
hateyouandloveyou
23:02
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
hateyouandloveyou
22:58
Płacząc pod prysznicem ciągle powtarzam sobie: bądź silna, nie poddawaj się. 
hateyouandloveyou
22:57
2598 1146
hateyouandloveyou
22:55
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaedenpath edenpath
hateyouandloveyou
22:53
9230 4c6c
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 20 2018

hateyouandloveyou
23:22
Nie mamy już nic, choć jakiś czas temu mieliśmy wszystko.
http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
23:20
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamy-little-world my-little-world
hateyouandloveyou
23:20
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
23:19
Ja po prostu sobie ze sobą nie radzę.
— „Pierwsza miłość”
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
23:18
Nigdy nie przepraszaj za to, kim jesteś, ani jaka jesteś.
— K. C. Hiddenstorm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl