Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

hateyouandloveyou
21:22
21:20
hateyouandloveyou
21:18
7630 d97f
Reposted fromlaters laters
hateyouandloveyou
21:17
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
hateyouandloveyou
21:16
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...
hateyouandloveyou
21:15
hateyouandloveyou
21:14
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
hateyouandloveyou
21:13
the museum of tears
21:12
4622 0938
hateyouandloveyou
21:11
6017 3c0b 500

October 22 2017

hateyouandloveyou
12:52
6628 893b 500
hateyouandloveyou
12:52

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
12:51
1247 2909 500
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viamayamar mayamar
hateyouandloveyou
12:50
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viamyzone myzone
hateyouandloveyou
12:48
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiieciuu miieciuu

October 20 2017

hateyouandloveyou
18:13
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viamayamar mayamar
18:13

//27.06.2017

sztambuch:

nie żałuję tego
jak było
pomiędzy nami

bo dostałem
nauczkę

żeby nikomu
nigdy więcej
nie dawać
siebie

w taki sposób
w jaki oddałem się
tobie

18:13
18:12
18:11
7047 75e4 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl