Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

23:02
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
hateyouandloveyou
23:02
Nie przyzwyczajaj się do tego, co możesz utracić. 
— WA
hateyouandloveyou
23:02
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
hateyouandloveyou
23:02
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
hateyouandloveyou
23:01
4965 6aeb
Reposted frombirke birke viaedenpath edenpath
hateyouandloveyou
23:00
Prawda jest taka, że ktoś, kto nie przeżył zdrady, nie ma pojęcia o tym, jak bardzo upokarzające jest to doświadczenie. I nie chodzi wyłącznie o życie, które płynie inaczej od momentu, w którym się o niej dowiadujesz, ale o to poprzednie, które zaczynasz kwestionować. Ile to trwało? Naprawdę pół roku czy może dłużej? Czy zaczął rano podskakiwać z jej powodu? (...) Zaczynasz się zastanawiać nad swoim udziałem, bo przecież, tłumaczysz sobie, zdrada nie bierze się z próżni, tylko z braku, a to dwa zupełnie inne rodzaju niczego. Czy go zaniedbywałam? Czy byłam nudna w łóżku? Co też może mieć ona, czego nie mam ja?
— Małgorzata Hayles
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
23:00
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni.
— Jessica Khoury
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
22:59
2249 5304
Reposted fromlaters laters viakatalama katalama
hateyouandloveyou
22:58
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
22:58
hateyouandloveyou
22:58
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna. 
— Françoise Sagan
hateyouandloveyou
22:57
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viatobecontinued tobecontinued
22:57
Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi.
— Obiecaj.
(via dziurywniebie)
Reposted fromsoplica soplica viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
22:55
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
22:55
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued

April 19 2017

hateyouandloveyou
23:08
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
Reposted frompuella13 puella13 viakaisza kaisza
hateyouandloveyou
23:06
hateyouandloveyou
23:05
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaspita spita
hateyouandloveyou
23:04
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
22:59
Pamiętaj tylko, że byłam kobietą, która chciała Cię kochać.
Reposted frommielle mielle viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl