Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

hateyouandloveyou
18:21
hateyouandloveyou
18:21
3494 8f82 500
Reposted bygrovly grovly

November 03 2019

hateyouandloveyou
20:23
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
hateyouandloveyou
20:20
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viaxannabelle xannabelle
hateyouandloveyou
20:19
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viaxannabelle xannabelle
hateyouandloveyou
20:17
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
20:17
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.

August 04 2019

hateyouandloveyou
18:17
Nie szukaj zrozumienia, nikt nie chodzi w Twoich butach.
Reposted fromorchis orchis viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
18:15
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxannabelle xannabelle
hateyouandloveyou
18:15
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaxannabelle xannabelle
hateyouandloveyou
18:14
8046 a4ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamy-little-world my-little-world

June 04 2019

hateyouandloveyou
21:39
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
21:38
5545 5361
hateyouandloveyou
21:37
3714 6b5e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
21:36
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
hateyouandloveyou
21:35
Jakby chciał, to by się odezwał. Proste ?
Reposted fromGeniusz Geniusz viaxannabelle xannabelle
21:34
9680 360b 500
Reposted fromerial erial viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
21:33
Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued

May 04 2019

hateyouandloveyou
17:37
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
hateyouandloveyou
17:37
7738 3439 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl