Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

hateyouandloveyou
21:45
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
21:43
Pisałem już o tym, ale się powtórzę. Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
Co najwyżej za jakiś czas mogą się dziwić własnej głupocie, ale to już zupełnie inna historia.
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
21:42
...
Reposted fromweightless weightless viamiieciuu miieciuu
hateyouandloveyou
21:42
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viaprzeblyski przeblyski
21:41
3945 e438 500
hateyouandloveyou
16:18
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
hateyouandloveyou
16:18

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viaprzeblyski przeblyski
hateyouandloveyou
16:18
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viadailylife dailylife

May 05 2017

hateyouandloveyou
23:46
hateyouandloveyou
23:46
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle vialaters laters
hateyouandloveyou
23:45
1182 c394
Reposted fromiamstrong iamstrong viamyzone myzone
hateyouandloveyou
23:45
Reposted fromibalpangi ibalpangi viamyzone myzone
hateyouandloveyou
23:45
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
hateyouandloveyou
23:29
Przekonałam się, że serce ma długą pamięć .
hateyouandloveyou
23:28
hateyouandloveyou
23:27
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
hateyouandloveyou
23:27
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
hateyouandloveyou
23:26
- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
hateyouandloveyou
23:25
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
hateyouandloveyou
23:24
5405 3659
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl