Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2019

hateyouandloveyou
18:17
Nie szukaj zrozumienia, nikt nie chodzi w Twoich butach.
Reposted fromorchis orchis viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
18:15
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxannabelle xannabelle
hateyouandloveyou
18:15
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaxannabelle xannabelle
hateyouandloveyou
18:14
8046 a4ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamy-little-world my-little-world

June 04 2019

hateyouandloveyou
21:39
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
hateyouandloveyou
21:38
5545 5361
hateyouandloveyou
21:37
3714 6b5e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
21:36
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
hateyouandloveyou
21:35
Jakby chciał, to by się odezwał. Proste ?
Reposted fromGeniusz Geniusz viaxannabelle xannabelle
21:34
9680 360b 500
Reposted fromerial erial viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
21:33
Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued

May 04 2019

hateyouandloveyou
17:37
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
hateyouandloveyou
17:37
7738 3439 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
17:35

"Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo."

— Marek Hłasko

March 08 2019

hateyouandloveyou
20:48
8204 c465 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:46
0119 546a 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaters laters
hateyouandloveyou
20:46
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:45
9244 0660 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:45
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:45
jesteś cienką granicą między wiarą, a ślepym oczekiwaniem
— list do mojego przyszłego kochanka
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl