Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

hateyouandloveyou
17:37
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
hateyouandloveyou
17:37
7738 3439 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
17:35

"Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo."

— Marek Hłasko

March 08 2019

hateyouandloveyou
20:48
8204 c465 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:46
0119 546a 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaters laters
hateyouandloveyou
20:46
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:45
9244 0660 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:45
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:45
jesteś cienką granicą między wiarą, a ślepym oczekiwaniem
— list do mojego przyszłego kochanka
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
20:45
6507 04f9 500

February 12 2019

hateyouandloveyou
19:06
Słowa to jeszcze nie czyny
— Zbrodnia i kara
Reposted fromdziaba dziaba viatobecontinued tobecontinued
hateyouandloveyou
19:05

Wyjątkowość nie polega na idealności.


Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamiieciuu miieciuu
hateyouandloveyou
19:03
potrzebuję żebyś mnie potrzebował
hateyouandloveyou
19:02
Pachniesz jak szczęście. Moje najpiękniejsze wspomnienia mają Twój zapach.
— Aleksandra Steć
hateyouandloveyou
19:01
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaaggape aggape
hateyouandloveyou
19:00
" Moja zaleta to dobre serce. A wadą jest to, że zbyt często jest dobre. "
— Billie Joe Armstrong
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viakatalama katalama
hateyouandloveyou
19:00
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viakatalama katalama
hateyouandloveyou
18:58
Zamiast mówić: "Co ja takiego zrobiłem", spróbuj powiedzieć: "Następnym razem zrobię to inaczej".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 04 2019

hateyouandloveyou
13:28
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"

October 21 2018

hateyouandloveyou
23:02
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl